Rozumiem, nie pokazuj
więcej tej informacji
Strona (jak KAŻDA inna) korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Informacja o cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
informacja o cookies
WEBMASTER: WINDUX
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie zawartych tu informacji.

*****

Kasety grzewcze.



Dla tych Państwa, którzy posiadają murowany kominek otwarty - są przywiązani do niego i nie chcieliby go niszczyć, by wybudować nowy - są dostępne na rynku kasety grzewcze, polepszające nie tylko sprawność tego kominka z 15 - 20 % do ponad 70 %, ale zwiększające również bezpieczeństwo użytkowania jego i eliminujące ewentualne dymienie. Większość bowiem zbudowanych kominków otwartych nie ma nic wspólnego ze sztuką zduńską i albo palą jak smoki albo straszliwie dymią.

Typową kasetą, umożliwiającą w sposób prosty i szybki usprawnienie naszego otwartego kominka, jest tzw. kaseta rurowa. Dolnymi wlotami powietrznymi (4) dostaje się zimne powietrze z pomieszczenia do przestrzeni (3) znajdującej się między dnem paleniska wyłożonego okładziną ceramiczną (1) a spodem kasety i ogrzewając się, unosi się do góry między podwójnymi ściankami bocznymi i podwójną ścianą tylną kasety. Górna część urządzenia nie ma sklepienia, lecz jest zbudowana z szeregu rur (9) łączących tylną wewnętrzną ścianę kasety z odpowiednio ukształtowaną podłużną komorą (14) umieszczoną we froncie kasety nad drzwiczkami.
 

Unoszące się powietrze między podwójnymi pionowymi ścianami dostaje się następnie rurami spełniającymi funkcję płomienic (9) do podłużnej komory (14) i poprzez pionowe szczeliny (5) wydostaje się na pomieszczenie. Dzięki pozostawionym przestrzeniom pomiędzy rurami (9), gorące gazy z paleniska mogą swobodnie przepływać do komina, po drodze przekazując przemieszczającemu się powietrzu z pomieszczenia swoje ciepło poprzez metalowe ścianki boków paleniska i powierzchnie okrągłych górnych płomienic.

Powietrze pierwotne pod ruszt doprowadzone jest poprzez wloty w przedniej ścianie wyjmowanego popielnika. Kaseta ma po obu stronach w dolnej części fasady oddzielne wloty dopływu powietrza wtórnego. Przemieszcza się ono specjalnym kanałem (12), ogrzewając się po drodze i ogrzane, wydostaje się równoległą szczeliną na szybę witroceramiczną w jej górnej części. Ogrzane wstępnie powietrze wtórne przyczynia się do polepszenia procesów spalania, dopalania gazów drzewnych i do utrzymywania w czystości witroceramicznej szyby.

Przy modernizacji kominka otwartego, w tylnej części paleniska nie posiadającego pochylonego promiennika ku pomieszczeniu, tylko pionową ścianę, zamontowanie tego typu kasety jest w miarę proste, szybkie i nie powodujące dużego bałaganu. Jeżeli palenisko kominka otwartego posiada promiennik, a nad nim półkę dymową, przygotowanie paleniska pod wstawienie kasety, jest już bardziej skomplikowane. Samo rozkuwanie jest bardzo niewygodne i utrudnione. Trzeba bardzo uważać, by podczas rozkuwania nie naruszyć całej konstrukcji kominka. Jeżeli do tego dojdzie, może wystąpić niebezpieczeństwo wydostawania się dymu nieszczelnościami na pomieszczenie.
Kaseta rurowa w sposób znaczący polepsza sprawność otwartego kominka, a źle wykonanego, przywraca na nowo do życia. Wadą jest jej to, że nie pozwala dogrzać innych, najbliższych pomieszczeń. Nie zawsze jednak występują takie potrzeby.

Kasety rurowe można zamówić sobie na wymiar. Mogą posiadać jedną szybę, dwie szyby (przednią i boczną) lub trzy szyby witroceramiczne. Dopasowanie więc ich do prawie każdego rodzaju kominka otwartego jest w miarę proste.

Zakup kasety rurowej wiąże się z dość sporym wydatkiem i wskazany jest tylko wtedy, gdy obudowa naszego kominka otwartego jest nam „bardzo droga”. W przeciwnym wypadku lepiej go zburzyć i wybudować nowy kominek od podstaw.

*****

 
Nazwą kasety grzewczej posługuje się wielu dystrybutorów żeliwnych i stalowo-żeliwnych wkładów kominkowych w Polsce i tego typu urządzenie grzewcze pod nazwą kasety jest przede wszystkim najbardziej znane i ogólnodostępne. Od kasety rurowej różni się ona tym, że umieszczenie jej w obudowie kominka otwartego wiąże się z dużo większym nakładem pracy i większym stopniem rozbiórki istniejącego kominka, gdyż tego typu kasetę trzeba podłączyć rurami dymowymi do komina, a nie tylko wsunąć, jak kasetę rurową, w odpowiednio przygotowany otwór. Wymaga to wykonania dodatkowych prac rozbiórkowych okapu i komory dymowej kominka otwartego. Zakres przeróbek może być nieraz tak duży, że w wielu przypadkach może być to nieopłacalne, tym bardziej że podczas

takich przeróbek może ulec uszkodzeniu remontowana obudowa kominka, na której zachowaniu w stanie nienaruszonym nam tak bardzo zależało. Kominek otwarty postawiony zgodnie z prawidłami sztuki zduńskiej (podstawa paleniska pryzmatyczna, promiennik, prawidłowo zbudowana gardziel, półka dymowa i komora dymowa) wymaga większego zakresu przeróbek, większej precyzji i sumienności w wykonywaniu tych prac, niż kominek (zbudowany np. przez amatora, a charakteryzujący się dużymi przekrojami wewnętrznymi) z paleniskiem o podstawie prostokąta, z tylną ścianą paleniska pionową bez promiennika i nie posiadający półki dymowej, a nie tak rzadko i komory dymowej. Takie dymiące i nie używane najczęściej, pieczary bez komory dymowej - a podłączone do komina - lepiej od razu zburzyć, gdyż nie ma w nich ani sztuki zduńskiej, ani nie wzbudzają one przeważnie żadnych pozytywnych doznań wzrokowych.

Opisywana kaseta grzewcza to wkład kominkowy wyposażony fabrycznie w płaszcz grzewczy (dystrybutor gorącego powietrza), posiadający w górnej części albo króćce wylotowe gorącego powietrza, albo przygotowane zaślepione miejsca do łatwego zamontowania tych króćców, gdy będzie taka potrzeba, aby je zamontować. Każda fasada kasety (i turbokasety) posiada nad drzwiczkami poziome wyloty gorącego powietrza, wydobywającego się na pomieszczenie. Jest to zasadnicza różnica między kasetą grzewczą, a wkładem kominkowym z płaszczem grzewczym, który nie posiada żadnych wylotów gorącego powietrza z przodu fasady, a do tego powinien być w
 

miarę szczelnie dopasowany przy fasadzie, by pracując w układzie z turbiną, nie powodował zaciągania dymu podczas otwartych drzwi paleniska. Drugą zasadniczą różnicą między nimi jest to, że każda kaseta grzewcza zasysa powietrze konwekcyjne otworami w dolnej części fasady, natomiast wkład kominkowy z płaszczem grzewczym pobiera je najczęściej z tyłu wkładu, w jego dolnej części, w środku obudowy kominka. Różnice między nimi wpływają, z jednej strony na możliwość różnorodnego ich zastosowania i jak najlepszego dopasowania do wybranego systemu ogrzewania ciepłym powietrzem, z drugiej zaś są barierami w niektórych ich zastosowaniach. Kasety grzewcze nie nadają się na przykład do współpracy z turbinami powietrznymi zasysającymi gorące powietrze w systemie DGP i Air Chauff ze względu na wytwarzanie podciśnienia przez nie nad otwartymi drzwiczkami paleniskowymi przy podkładaniu drewna i niebezpieczeństwo zasysania dymu i rozprowadzania go po pomieszczeniach wraz z powietrzem konwekcyjnym. Poziomy wylot ciepłego powietrza nad drzwiczkami fasady będzie działać w drugą stronę: zamiast wydmuchiwać ciepło na pomieszczenie, będzie zasysać powietrze wraz z dymem.

 
Kasety grzewcze z zamontowanymi króćcami wylotowymi do dystrybucji gorącego powietrza montuje się przede wszystkim w kominkach nowo budowanych. W tym przypadku płaszcz grzewczy w kasecie spełnia inną funkcję: zwiększa temperaturę ogrzewanego powietrza, które może być precyzyjniej rozprowadzone do sąsiednich pomieszczeń obok lub na górę (na małą odległość w poziomie).
Do niektórych kaset są dostępne w opcji komplety wentylacyjne składające się z kasetonu wyposażonego w dwa wyloty ciepłego powietrza i turbinę o dwóch prędkościach wpływającą na przyspieszenie obiegu ciepłego powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu lub komplety wentylacyjne składające się z

kasetonu wyposażonego w cztery wyloty ciepłego powietrza i turbinę o dwóch prędkościach, pozwalające ogrzewać sąsiednie pomieszczenia, z tym że wyloty ciepłego powietrza powinny znajdować się w tych pomieszczeniach w dość bliskiej odległości od kominka, ze względu na stosowane turbiny o niższych natężeniach przepływu. Turbiny znajdują się w dolnej części kasety, pełnią więc funkcję tłoczącą gorącego powietrza. W poziomym pasie wydmuchiwanego ciepłego powietrza w fasadzie nad drzwiczkami wytwarzają więc nadciśnienie, które nie wpływa negatywnie na zachwianie pracy paleniska.

Niektóre kasety posiadające turbinę lub dwie turbiny, zwane też kasetami turbo lub turbokasetami są zgodne z klasą „C” o autonomii spalania CSB sf EM zgodne z normą francuską NF D 35376, czyli o czasie spalenia jednego załadunku drewna powyżej 10 godzin przy zredukowanym dopływie powietrza i przy dostępnym popielniku podczas użytkowania ich. Są wysoko wydajnymi urządzeniami grzewczymi. Szyba skutecznie oczyszczana pirolizą - dopełnia szeroki wachlarz ich zalet. Cząsteczki smoły drzewnej, które osadziły się na tej szybie ulegają oderwaniu i dopaleniu. W ten sposób szyba pozostaje ciągle czysta. Autonomia spalania kaset z szybą pirolityczną może dochodzić nawet do 14 godzin. Turbokasety, dzięki
 

mechanicznemu rozprowadzaniu ciepłego powietrza, potrafią z większą wydajnością ogrzać salon i sąsiednie pomieszczenia niż kasety. Turbina, nadając ciepłemu powietrzu większą energię kinetyczną, przyczynia się do tego, że dociera ono szybciej na dalsze odległości i w mniejszym stopniu ulega przegrzaniu.

 
Kasety turbo wyposażone w termostat charakteryzują się automatycznym sterowaniem dopływem powietrza do spalania. Na termostacie ustawiamy odpowiednią nastawę, a on sam steruje dopływem powietrza tak, by utrzymać odpowiednią stałą temperaturę bez przegrzewania. Jest to bardzo duża wygoda. Niektóre z kaset posiadają w opcji komplet do grilla. Turbokasety generalnie są dobrymi urządzeniami grzewczymi, a nieliczne nawet bardzo dobrymi. Przeznaczone są do ogrzewania jednego lub kilku pomieszczeń, ale tylko wtedy gdy wyloty ciepłego powietrza są w dość bliskiej odległości od kominka ze względu na stosowane w nich turbiny o mniejszych mocach. Niektóre modele kaset turbo można używać bez włączonej turbiny (turbin), w innych jest to zabronione ze względu na niebezpieczeństwo zatarcia łożysk turbiny przez wytworzoną

wtedy wysoką temperaturę. Odpowiednio usytuowany kominek z turbokasetą może tworzyć w miarę prosty, precyzyjny i wydajny mechaniczny system rozsyłu ciepłego powietrza do kilku najbliższych pomieszczeń.

*****